AB

INVESTED.


Vi vill bli din nya kollega

___________________________________________________________________________________________________________________

Vår verksamhet:


AB Invested kan hjälpa er med det mesta inom förvaltning och utveckling av ert bolags ekonomifunktion. Vi vill att ni ska se oss som er nya kollega, helt enkelt en arbetskamrat som liksom ni brinner för att ert bolag ska göra goda affärer och erhålla gott renommé inom den bransch ni verkar. 

 

Våra kunders behov ser olika ut. Vi erbjuder därför allt ifrån enklare tidsbestämda uppdrag till att ansvara för all ekonomiadministration hos våra kunder. Vi tror på effektiva lösningar och ser därför IT-baserade stöd som en självklar del av redovisningen. Detta möjliggör att våra kunder på ett enkelt sätt kan komma åt sina räkenskaper och förenklar dessutom vid exempelvis revision och olika former av ekonomiska analyser.

 

Vi verkar främst inom Västra Götalandsregionen, men tar oss gärna an uppdrag för bolag med säte i övriga Sverige, under förutsättning att ni som kund är villig att jobba med webbaserade verktyg.

 

 

Vårt erbjudande:


Bokföring och bokslut

 

Vi kan hjälpa till med enklare ekonomiadministration, fakturering, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, löpande bokföring, upprättande av månads-,kavartals- och årsbokslut, med mera. Ni som kund beskriver vilken del av processen ni behöver hjälp med, sedan är det vårt jobb att finna en kostnadseffektiv lösning som passar just er.


Deklaration


Ta hjälp av oss för att utföra skatt-, moms- och inkomstdeklarationer. Vi utför uppdraget på ett tidseffektivt sätt och säkerställer att dina deklarationer är korrekta. Kanke vill ni att vi gör hela jobbet eller bara en del av det. Ni sätter ramarna för uppdraget.


Projekt


På många företag hinns helt enkelt inte surdegarna med när övrig förvalting tar all tid i anspråk. Varför inte anlita oss för att driva eller delta i ett projekt inom er organisation? Låt oss till exempel göra en analys av er kundreskontra, det kan vara väl investerade pengar.Våra avtalsformer:

Vi arbetar för löpande räkning, med transaktionsbaserade prismodeller, såväl som med fastprisavtal. Vår erfarenhet säger oss att modell för prissättning helt beror på uppdragets karaktär. Vi strävar också efter att skriva avtal där ni som kund har kort uppsägningstid. Om ni inte är nöjd med den tjänst vi levererar ska ni också ha rätt att komma ur avtalet med kort varsel.
 
När ni har beskrivit för oss hur just ert behov ser ut återkommer vi med offert och den prismodell vi rekommenderar för ert uppdrag. 

Viktigast för oss är alltid att ni som kund känner att er investering i form av tid och pengar ger god utdelning, det är vårt löfte till er.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning